Sıradaki içerik:

Bilme Yanılsaması Nedir ?

e
sv

Kohort Nedir ?

42 okunma — 03 Mayıs 2021 06:22
avatar

Geek

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kohort Nedir ?

Kohort kelimesi; belli bir ortak özelliği olan kişiler ( bir iş kolunda çalışanlar, bir okulda öğrenci olanlar, belli bir yılda doğanlar vb.) anlamına gelir.
Kohort araştırmalarında; bir etkenle karşılaşan ve karşılaşmayan sağlam kişilerin belirli bir süre içinde inceleme konusu olan hastalığa yakalanma olasılığı yani insidansı saptanmaktadır.

Prospektif Kohort Araştırmaları: İleriye dönük izleme yapılan araştırmalardır.

Retrospektif Kohort Araştırmaları: Kayıtlardan geriye dönük izlemeler yapılan araştırmalardır.

Kohort Araştırmalarının Avantajları


Kohort araştırmaları analitik araştırmalar içinde neden-sonuç (hastalık) ilişkisini belirlemede en güvenilir yöntemdir.
En büyük avantajları herhangi bir hastalığa yakalanma veya bir olayla karşılaşma olasılıklarının risklerinin (insidans) hesaplanmasıdır.

Araştırma kapsamındaki kohortlar nitelik ve nicelik yönünden yeterli izlenirse elde edilen sonuçlar tarafsız ve güvenilirdir. Toplumda oldukça sık görülen, etkenle karşılaştıktan sonra bir hastalık. Yakalanma için gereken sürenin (latent dönemi) çok uzun olmadığı hastalıkların etiyolojilerinin araştırılmasında en uygun yöntemdir.

Kohort Araştırmalarının Dezavantajları

Üstelik Zaman, personel ve maliyet yönlerinden çok pahalı araştırmalardır. Retrospektif kohort araştırmalarında kayıt bilgilerinin eksik ve hatalı olması sonuçları olumsuz etkiler. Aynı zamanda araştırma kohortlarının zaman içinde azalması, çeşitli nedenlerle araştırmayı terketmeler olabilmektedir. Hatta Araştırmaya ilginin azalması sadece katılanlar için değil, araştırma ekibi için de söz konusu olabilir.

İlginizi Çekebilir:  Bilme Yanılsaması Nedir ?

Prospektif veya retrospektif izleme süresi uzadıkça neden-sonuç ilişkilerinin dikkate alınmayan başka faktörlerle etkilenme olasılığı ortaya çıkar. İnsidansı düşük ve latent dönemi uzun hastalık etyolojilerinin araştırılmasında büyük kohort grupları araştırmaya dahil edilir. Bu durum dezavantajları arttırmaktadır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli